Tags

, ,

การทำแบรนด์ไปเมืองจีนอย่างแรกที่สำคัญ จด Trademark เสียก่อน ถ้าไม่อยากเจ็บ

ร้านค้าออนไลน์ของจีน มีหลายร้าน

taobao  เป็นร้านที่คนไทยหลายคนรู้จัก จุดเด่นของ เถาเป่า คือ คุณจะได้สินค้าราคาถูก เพราะซื้อจากผู้ผลิต หรือร้านค้าโดยตรง โดยปัจจุบัน เถาเป่า ถือเป็น Mobile Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในจีน

Screen Shot 2563-05-10 at 20.26.40

tmall (เป็นร้านค้า official/ต้องถูกเชิญเข้า) Brand มีความหรูกว่า

Screen Shot 2563-05-10 at 20.31.01
ร้าน Xianyu ถ้าต้องการของมือสอง ก็ต้องมาที่นี่

Screen Shot 2563-05-10 at 20.33.31
jingdong (JD)
Pinduoduo (อันนี้คือแชร์กันซื้อมากว่า 1 คน จะได้ส่วนลด)
xiaohongshu หน้าตาคล้าย pinterest, instagram เน้นรีวิวและมีร้านขายของ ชื่อ อีกขื่อ คือ RED

Screen Shot 2563-05-10 at 20.24.44

ยังมีอีกหลายร้านที่น่าสนใจ
tmall global JD global
kaola
VIP
Yangmatou