Tags

, , , , , ,

branddna.001

ความหมายมันก็คือ ความรวมของ องค์ประกอบต่างๆที่ประกอบเป็นแบรนด์ ซึ่งหมายถึง ตัวตนที่เป็นหนึ่งเดียวของแบรนด์ๆนั้น ซึ่งเราจะเรียกว่า ตัวตนหรือ identity ก็ได้เหมือนกัน

การสร้างแบรนด์ตัวตนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลำดับในการสร้าง และปรับแต่ง ตามสถานะของความเข้าใจและการใช้งาน ได้แบบนี้

branddna.002

3 ลำดับในการสร้าง BRAND DNA

branddna.003

รูปลักษณ์ (Physical) การสร้างตัวตนซึ่งมาจากการมองเห็นจากภายนอก ได้แก่ การสร้าง Image,Packaging ต่างๆ การใช้สี การปรับชุดเสื้อผ้า ส่วนประกอบเช่น ร้าจำหน่าย  รวมถึงการท่าทีท่าทางการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญ

branddna.004

กลุ่มสังคม (Social)  การสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มที่เราจะต้องการสื่อสารด้วย เช่น คนเมือง คนท้องถื่น กลุ่มรักการขับรถ กลุ่มชื่นชอบapple  หรือกลุ่มนักวิ่ง เหล่านี้จะเป็นการสะท้อนถึงสังคมของตัวตนที่ชัดเจน การสร้าง  Brand community จึงเป็นขั้นตอนนึงของการทำให้เกิด DNA ของแบรนด์

brandDNA.005.jpeg

 

บุคลิก (Mental) การค้นหาตัวตนของเราว่าเราเป็นใคร อะไรคือสิ่งที่เป็นเรา (สามารถอ่านได้จาก brand archetype) สิ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง DNA

และสร้างประสบการณ์แบรนด์ต่อกลุ่มสังคมหรือกลุ่มลูกค้า เช่น Brand แบบ Jackdaniel ใช้วิธีการสื่อสารด้วยการเล่าตัวตนแบบคนใต้ทางอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ในการบ่มเหล้ามายาวนาน ภาพของโรงบ่ม บรรยากาศทำให้เรานั้นเชื่อในตัวตนและความคลาสสิคของ Jack daniel จนแบรนด์นี้กลายเป็นแบรนด์ที่แตกต่างออกไปจากคู่แข่งเจ้าอื่น

2 ประเด็นที่ต้องคิดถึงต่อการสร้าง Brand DNA

ที่มาที่ไปของแบรนด์ (Brand story)มีความสำคัญ

เพราะการสร้าง story ของแบรนด์มีส่วนต้องการสร้างความรู้สึก ในสมัยนี้ การย้อนกลับไปดู แบคกราวนด์ ของสินค้า หรือคนๆนั้น ทำให้คนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น ถ้า story brand ของคุณ ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆเลย ก็เป็นไปได้ว่า ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก็เกิดยาก

branddna.006

ราคา มีผล ต่อ DNA มั้ย

มีอย่างแน่นอน เพราะการกำหนดราคาเป็นการบอกตัวตนอย่างนึงของแบรนด์

ไม่ว่าคุณ จะวางไว้ที่ถูกหรือแพง ล้วนแต่มีนัยยะทั้งสิ้น การกำหนดราคาเริ่มต้นไม่ว่าจะ แพงไปหาถูก หรือถูกไปหาแพง

หรือแพง ไปแพงมาก เกี่ยวข้อง กับความรู้สึก และกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น

เช่น ถ้าราคาถูก คุณจะทำให้คนรู้สึกถึงความเป็นมิตรมากกว่า ราคาที่แพฃที่ให้ความพิเศษ ความพรีเมี่ยม และสร้างกำแพงต่อลูกค้าคุณมากขึ้น

และบางครั้ง การทำราคาที่ถูกลง ก็อาจขะทำให้แบรนด์คุณเสียความน่าเชื่อถือไปเลย ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องของการตั้งราคาที่ดีพอ

branddna.007