หลายๆแบรนด์ ทุกคนก็มักจะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น

โดยธรรมชาติ ก็มักจะ ปักเป้าที่กลุ่มเป้าหมายกันทั้งนั้น เพื่อที่จะสร้างวิธีการสื่อสารที่ตรง โดนใจ

แต่สิ่งที่หลายๆครั้งแบรนด์มักจะผิดพลาดเวลาตั้งกลุ่มเป้าหมาย แล้วไม่สื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เราจะเห็นได้บ่อยๆ

.

เช่น สายการบินนึง วางกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มชั้นสูง หรือ business class แต่ในการจองตั๋ว โดยเฉพาะระบบการจองตั๋ว ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนกลุ่มนี้ ซึ่งก็มักจะเป็นผู้ช่วยหรือเลขา ที่ทำการจองให้ ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เคยใช้บริการ ทำให้การที่จะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายต่อการใช้งานจึงไม่ตรงกันอย่างที่ควรจะเป็น

.

ดังนั้น วิธีแก้ปัญหา จึงต้องมีการ กำหนด persona หรือ แบบบุคลิกลูกค้าในอุดมคติที่ชัดเจน จะทำให้การทำกลุ่มเป้าหมาย ไม่ลอยไปมา ทำให้แบรนด์สื่อสารตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางถูกต้อง เข้าถึงแท้จริง