ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเราแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือบางทีเราไม่คุ้นเคยว่าแอพพลิเคชั่นนี้เอาไว้ทำอะไรหรือให้เจ้าสิ่งนี้มาแก้ปัญหาเรื่องไหนทำให้เราขาดโอกาสในการได้ทดลองของใหม่ใหม่ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นดังนั้นพี่หลายอย่างไม่ได้เสียตังค์มากมายและทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมพัฒนาขึ้นอีกด้วย

ผมอยากจะแนะนำบางส่วนของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผมได้ไปเจอมาแล้วก็น่าจะช่วยทำให้หลายหลายคนที่ใช้ชีวิตก็ดีหรือทำธุรกิจก็ดีได้ลองทดลองใช้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตวิทยาการเกษตรหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มทุกอย่างมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทำโดยคนไทยเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจทั้งสิ้นลองไปดูในลิ้งนะครับ

https://youtu.be/D31Enflr_-g