การเป็นนักการตลาดที่ดี  ไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องขายเก่ง แต่ต้องรุ้จักลูกค้าของตัวเอง