Tags

, , , ,

#ทำอย่างไรดีกับแบรนด์ที่มีลักษณะเหมือนๆ กับคนอื่น
การทำแบรนด์นั้น ทำมาเพื่อเแก้ปัญหาสำหรับ สินค้าในลักษณะใช้ประจำวัน
พวกที่เป็น Commodities ทั้งหลาย เพื่อให้สินค้ามีความแตกต่างและคุณค่า
หลายตัวอย่างจาก แบรนด์ ดัง ของสินค้าต่างๆ เป็นเรื่องเล่าที่ดีทำให้เราเห็นมุมมอง เรื่องราว ความเชื่อ และแนวคิด จนถึงการสื่อสาร ที่ถือว่าสำคัญมาก
ในการที่จะทำอย่างไรให้เราแตกต่างอย่างนั้นบ้าง เพื่อสร้างคุณค่าแบรนด์
.
3 ตัวอย่างและแนวคิดเพื่อสร้างความแตกต่างของแบรนด์ที่มีลักษณะเหมือนๆกัน
.
1.สร้าง Salience หรือจุดโดดเด่นด้านอื่นของ Brand ให้เกิด เช่น น้ำดื่มอย่าง Evian ก็บอกจุดเด่นของสินค้าตัวเองที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ ว่าเป็นน้ำที่มาจากน้ำแร่บริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลป์ และเชื่อว่ารักษาอาการเจ็บป่วยได้

Brand commodities.002.jpeg
2.สร้าง visual identity ที่แตกต่างออกไปจากสินค้าที่อยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น ชอคโกแลต
Trobleone ออกแบบให้ Packaging เป็นรูป สามเหลี่ยม เพื่อให้คนจดจำรูปลักษณ์ได้อย่างแม่นยำ

Brand commodities.003.jpeg
3.คิดแคมเปญ และหาจุดเด่นในการสร้างความเชื่อ เช่น แคมเปญ ที่ชื่อ
“A Diamond is forever” ของ Debeers ในปี 1948 ทำให้แบรนด์สามารถครองตลาดได้มากกว่า 60%
และเป็นสโลแกนที่คนทั้งโลกจจดจำได้มากที่สุด และทำให้อุตสาหกรรมเพชรมีมูลค่าสูงถึง 25$ พันล้านเหรียญ แค่ในอเมริกาเท่านั้น

 

Brand commodities.004.jpeg

การสร้างแคมเปญของ Debeers เป็นทั้งอิทธิพลต่อวงการโฆษณาและวงการเพชร รวมถึง Brand Commodities อื่นๆ ที่หันมาให้ความสำคัญของการสร้างแคมเปญ รวมถึง การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน