Tags

brand bland.001

การเข้าใจเนื้อแท้ของตัวตนของตัวเอง จะทำให้เราไม่หลงทาง

การยอมรับสิ่งที่เรามี และเป็นไปอย่างธรรมชาติที่เราปฏิบัติ

เป็นสิ่งที่ เรียกว่า เนื้อแท้

.

การได้เห็นสิ่งที่เป็นของมีค่า และสูงส่ง รับเอาสิ่งนั้นมาในความคิด

และเฝ้าฝึกฝนให้ได้อย่างนั้น เรียกว่า การพัฒนา

.

การมีสัจจะและคำมั่นในสิ่งที่กล่าวไว้ และรักษาสิ่งที่ได้ให้ไว้

ด้วยกระทำอย่างเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เขาเรียก  ความรับผิดชอบ

.

การที่หมั่นปรับปรุงและใส่ใจต่อสิ่งรอบข้าง ด้วยการไม่ละทิ้ง

พร้อมกับรักษามาตรฐานมืออาชีพของตน เรียกว่า มีความเคารพต่อผู้อื่นและตนเอง

.

4 อริยสัจที่ต้องมีในการทำธุรกิจและแบรนด์

หากผิดไปจากนี้ ให้แน่ใจได้เลยว่า แบรนด์คุณล่มสลายแน่ๆ