Tags

creativity2.001

การเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ยากเลย

สุภาษิตจีนโบราณเคยกล่าว 

“เมื่อลมเปลี่ยนทิศแรง บางคนสร้างกำแพง  บางคนสร้างกังหัน”

ในความเปลี่ยนแปลง สัญชาติญาณของมุนุษย์มักสร้างกำแพงเพื่อป้องกันตัวเอง

แต่ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณสร้างกังหัน

แน่นอนเมื่อคุณต้องเดินทางอยู่บนโลกของความเสี่ยงเพราะเปลี่ยนแปลง

แต่สิ่งที่ตามมาคือโอกาส

ทำให้ความคิดในการแก้ปัญหาจึงตามมาด้วยดังนั้น

ความคิดสร้างสรรค์จึงหมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆ

ไม่มีสิ่งใหม่ๆอันไหนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเหมือนรางวัล หรืออาจจะเป็นคำพูดสุภาพสำหรับการพูดคุย

เช่นสิ่งที่เธอคิดมันสร้างสรรค์ไปหน่อยนะ…” แต่ก็ต้องยอมรับ

ว่าความคิดสร้างสรรค์คือทักษะที่สำคัญและเป็นเหมือนของราคาแพงที่จะทำให้คุณแตกต่าง

และสร้างคุณค่าคุณในการแข่งขันเวลาอยู่ในตลาด

———–

มีคนเคยไปทำแบบสอบถามกับ CEO ที่ IBM คุยกับผู้นำองค์กรกว่า 30 ประเทศ 1500 องค์กร

ทุกรายงานเขียนคล้ายๆกันว่าสิ่งที่ผู้บริการต้องเจอ นั่นก็คือความเปลี่ยนแปลง

และการแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือ ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์แบบ สร้างกังหัน อย่างที่ภาษิตจีนบอก คือวิธีที่ดีที่สุด

ที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลง

————

เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของ ความงามเชิงศิลปะ ซึ่งเป็นแบบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์

แต่ความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญ นั่นคือแนวคิดที่นำไปสู่การแก้ปัญหา

ซึ่งการคิดแบบนี้ อนุญาตให้คุณ เปิดหน้าความคลุมเคลือ มองช่องว่าง

เชื่อในลางสังหรณ์พลิกกลับทฤษฎีหาแนวทางโอกาสกลยุทธ์

เชื่อมโยงความคิดต่างๆที่ไม่น่าเกี่ยวกัน หรือ จินตนาการอนาคต

อย่างจับใจจนคนอื่นยอมให้คุณเป็นต้นทางความคิด

ณบัดนาวแนวคิดเชิงสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดกับทุกงาน

“ไม่ว่าคุณจะกวาดถนน ตัดต้นไม้ เขียนหนังสือ เล่นดนตรี วาดรูป ทำงานสอน

งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทนายความหรือ การขาย ล้วนต้องมี ความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น

ผมจะมาพูดต่อในเรื่องของการทำยังไงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

เราควรมีเทคนิคอย่างไร เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์บังเกิด

เพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถฝึกได้  แต่ใจและการปฏิบัติต้องพร้อมด้วย”

———

ส่วนหนึ่งของข้อเขียนของ Dort Nielsen&Sarah Thrbur

source:

The secret of the highly creative thinker เขียนโดย Nielsen thurber

ลองไปหาอ่านดูนะครับ ดีมากๆ

Credit pict: