Tags

,

branding 4.0.001

ปฐมบทของ Branding 4.0 โดย คุณปิยะชาติ  อิศรภักดี นั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ผมขออนุญาตินำเอาข้อมูลบางส่วนจากหนังสือที่ได้อ่านไปมาย่อลง

และเพิ่มเติมความคิดตัวเองลงไปนะครับ  ถือว่าช่วยกระจายของดีแบบนี้

ให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้พูดว่า

“จงให้คุณค่า มากกว่าที่จะให้ มูลค่า

FOCUS ที่คุณค่า ไม่ใช่มูลค่า”

ในโลกทุนนิยมและสังคมแบบดิจิตอล

ทุกคนต่างเรียกร้องกาคุณค่ามากกว่าราคา

และไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาครัฐ

และหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร

พราะ  คน ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วย platform Digital ทำให้เราคุยกัน เจอกันง่ายขึ้น  เริ่มต้นจากโทรศัพท์ จนไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ internet และสัญญาณ wifi ได้ จะถูกผูกหากัน จนกลายเป็น Ecosystem

การเปิดโลกแบบดิจิตอล ทำให้ทุกคนเห็นซึ่งกันและกันและยิ่งมากขึ้น

แน่นอน การเรียกร้องก็ย่อมมากขึ้น

การทำให้มีคุณค่าจึงเป็นเรื่องสำคัญ

และหากเมื่อใดเขาเชื่อว่าคุณมีคุณค่า

การจ่ายเงินให้กับคุณค่าเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก

เขายอมจ่ายเงินให้เครื่องสำอางค์คุณเพราะเขาเชื่อว่า

ความสวยจากเครื่องสำอางค์เติมเต็มความสวยให้สมบูรณ์

เขายอมจ่ายกับการซื้อรถก็ต่อเมื่อ รถเป็นเครื่องมือยกระดับความสำเร็จ

ผู้คนสนใจการลงทุนเพราะเขามองเห็นว่ามันเพิ่มรายได้ให้เขา

ดังนั้น การสร้างคุณค่า จึงมาก่อนมูลค่าเสมอสำหรับยุคนี้

ซึ่งแตกต่างจากยุคอดีตโดยสิ้นเชิง

(เช่นเดียวกับ gary vaynerchuk เจ้าพ่อแห่งการทำธุรกิจ digital คนหนึ่ง

ได้พูดไว้ว่า คุณต้องรู้จัก  ให้ ให้ แล้วก็ให้ก่อน แล้วจึงค่อยขอ)

ต่อไปลูกค้าของแบรนด์คุณจะไม่ใช่แค่คนซื้อของ

แต่เขาจะกลายเป็นเพื่อนคุณ และมีความเป็นตัวแทนของแบรนด์

Millennial-1940x1293

เขาจะรู้สึก รับรู้ เข้าถึง สนับสนุนแบรนด์ของคุณ

การจะทำแบบนี้ได้ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์  จึงต้องเกิดขึ้นในระดับโครงสร้างธุรกิจ

+ รูปแบบการจัดการบริการ

ในยุคดิจิตอล  ผู้บริโภคหรือพนักงานต้องมีบทบาทมากกว่านั้น

พวกเขาต้องรับรู้ถึงคุณค่า  เพราะ  แบรนด์เป็นเพียงสิ่งเดียว

ที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากัน  โดยมีเป้าหมาย

ให้ทุกคนมีสถานะเป็นตัวแทนของ brand อย่างสมบูรณ์

###############

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอก

แต่มาจากตัวตนข้างในที่จะผลักดันให้แบรนด์มีชีวิตจิตใจ

และมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดการเชื่อมโยง

ให้ทุกสิ่งเข้าหากัน

จากยุคการตลาด 1.0 ไล่เรียงจนมาถึง การตลาดยุค 3.0 หนังสือได้บอกไว้ว่า แบรนด์ได้ถูกยก

ให้มีความสำคัญเทียบเท่าการตลาด  แต่สำหรับการตลาด 4.0 นั้น

คุณค่าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เราอาจจะเคยรู้จัก มูลค่าของสินค่า+ความรู้สึกและอารมณ์ = แบรนด์

แต่ในยุคนี้และต่อไป การสร้างคุณค่าทางสังคม และเลยไปถึงจิตวิญญาณ

เป็นสิ่งที่แบรนด์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ยิ่งแบรนด์ของคุณไปหาตลาดผู้บริโภคกว้างเท่าไหร่

ระดับความรับผิดชอบและการคาดหวังของสาวกและสังคมยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

และที่สำคัญ แบรนด์ที่สามารถพูดคุยได้เหมือนเพื่อน สัมผัสได้ รู้สึกได้

จึงจะได้ไปต่อ ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น

#branding4.0