Tags

, ,

Brand name.001การตั้งชื่อ Brand มีหลากหลายวิธี เยอะแยะ ผมเลยขอรวบรวมวิธีแนวทางง่ายๆการตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองให้ออกมา 5 แบบ อย่างนี้

  1. เอาชื่อ ตัวเรา  นามสกุล หรือ ความประทับใจในชีวิตต่างๆเอามาตั้งชื่อ เช่น Hienze,Ford หรือ Cadillac
  2. เอาความหมาย บุคลิก และ ความเจ๋งของ สินค้าหรือแบรนด์มาตั้งชื่อ  เช่น Fanta จาก Fantasie,Sumsung หมายถึง ดาว 3 ดวงแห่งพลัง
  3. เอาสิ่งที่คนเรียกสินค้าหรือประเภทของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์มาตั้งชื่อ เช่น Volks หมายถึง รถของประชาชนชาวเยอรมัน
  4. เอา กริยา หรือ การกระทำของ brand มาตั้งชื่อ เช่น Grab,Lego หมายความถึง Play well
  5. เอาประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราวของ brand มาตั้งชื่อ เช่น I love NY

ยังมีอีกหลายๆชื่อที่เอามาจากรากศัพท์ภาษา เช่น nike มาจาก ภาษา กรีก ซึ่งหมายถึงชัยชนะ

Nivia เองก็มาจากภาษlatin ซึ่งหมายถึง ความขาวของ Snow white

หรืออย่าง Durex ก็มาจากคำผสมคำหน้า จาก Durable Reliable Excellence

ชื่อ อย่าง Grammy ก็เอามาจาก รางวัล Grammy Award ซึ่งสื่อถึงรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิง

หวังว่าจะพอได้ไอเดียนะครับ 😀