Tags

จริงมีหลายข้อ ที่ผมชื่นชมเมืองเล็กๆแห่งนี้ แต่ขอเลือกมาแค่ 7 ทำเป็น Slide

ไม่น่าเชื่อว่าเมืองนี้ห่างจากเราโดยนั่งเครื่องแค่ ไม่ถึงสองชั่วโมง

แต่ความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ต่างกันราวฟ้ากับเหว

เรื่องของคนเท่านั้น อย่างเดียวเลย แต่คนที่จะทำแบบนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกันนะ