Tags

, , , , ,

buddha2

ก่อนที่วันวิสาขบูชาจะจากเราไป สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสนึกถึงองค์พระพุทธเจ้า

พระองค์ท่านถือเป็นศาสดา มากไปกว่านั้น ในยุคสมัยท่าน ท่านคือนักคิดและปราชญ์แห่งโลกนี้

ท่านประสูตรก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งในวันเวลาที่ท่านประสูตรนั้น ได้รับการถวายนามว่า

สิทธตถะ  หรือ สมปรารถนา

ท่านเป็นคนใส่ใจในชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์รวมถึงสิ่งมีชิวตทุกประเภท ไม่เว้นแม้แต่ ธรรมชาติป่าเขา ยิ่งโตขึ้นท่านก็ยิ่งตั้งข้อสงสัยต่างๆของธรรมชาติที่เกิด   และเพราะมนุษย์ยังต้องเกิดแก่เจ็บตาย เมื่อท่านได้ประจักษ์ถึง ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ข้อนี้ หลังจากที่ถูกปิดบังโดยบิดาที่หวังจะให้พระองค์ได้อยู่ในสถานะของนักรบมากกว่า

แต่ความจริงก็คือความจริง  มิอาจะซ่อนเร้น เมื่อท่านได้สัมผัสถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต

สิ่งที่มั่นคงเที่ยงแท้ก็คือ ความไม่มั่นคงเที่ยงแท้นั่นเอง

ท่านก็ออกผนวช เมื่อค้นหาสิ่งที่เป็นสัจธรรมและความหมายของชีวิต และในวันที่ท่านตรัสรู้

เป็นวันที่ท่านได้เข้าใจถึงแก่นแท้และหลักการใช้ชีวิต

ท่านทรงได้เทศนาธรรมให้แก่ผู้คนที่ยังทุกข์ เพื่อให้มีหนทางดับทุกข์ โดยที่มีพระธรรมคำสั่งสอนเป็นเครื่องมือ และเปิดโอกาสให้ผู้ชายได้มีโอกาสสืบทอดคำสอนของท่าน เพื่อเป็นตัวแทนในการให้สิ่งทีท่านค้นพบนี้ ได้ถูกถ่ายทอดและส่งต่อ

จากนั้นเป็นเวลาอีก 45 ปีที่ท่าน ตรัสรู้ ท่านก็ได้ประชวรและปรินิพาน โดยมีพระชนมายุ 80 ปี โดยสิ่งที่ท่านได้ทิ้งไว้ยังเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อมนุษย์ผู้เวียนไว้ตายเกิดอยู่ ได้พึ่งหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา มายาวนานกว่า 2,500 ปี

และมีนักทำนายอนาคตว่า คำสอนของท่านจะยืนยาวไปอีกอย่างน้อยร่วม 5,000 ปี

ช่างเป็นสิ่งที่มีค่าต่อมนุษย์เราทุกคนโดยแท้

สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสรู้ก็คือ อริยสัจ 4 หรือความจริง 4 ประการ ก็คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ซึ่งเป็นหลักความจริงที่หาเหตุแห่งทุกข์และหาหนทางดับทุกข์

buddha

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2523 ได้มีฝรั่งชาวอังกฤษท่านหนึ่งชื่อ นายแพทย์เบอร์นาร์ด ว่ากันว่ามาเที่ยวอินเดียและเกิดฝันประหลาดว่าได้พบพระพุทธเจ้า แต่เรื่องที่น่าประหลาดคือ ฟิลม์ในกล้องถ่ายรูปของเขากลับมีรูปถ่ายรูปนี้อยู่ซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาไปถ่ายที่ไหน หรืออย่างไร แต่เขายืนยันว่าเขาได้ขอให้มีรูปถ่ายนี้ติดกล้องเขา(ในฝัน)หากเรื่องราวของพระองค์ท่านไม่ใช่เรื่องงมงาย

ก็ ไม่มีหลักฐานครับ อ่านสนุกๆกันไป

cerdit: ข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจาก  http://www.dek-d.com/board/view/1547170/