การทำ Relationship marketing มีความสำคัญมาก เพราะแทบจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้พัฒนาไปถึง Brand Trust เลยทีเดียว เพราะถ้าทำได้ โอกาสที่จะได้สาวกที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ก็มียาวๆ

ผมเขียนกลยุทธ์ของการทำ Relationship แบบเข้าใจง่ายๆ ให้เหมือนเข้าใจ Key Driver ที่จะเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือ

กลยุทธ์ เชื่อม ต่อ ติด

เชื่อม  ให้นึกถึง ออนไลน์/FB,Line,  เราเริ่มต้น จากโลก online หรือ กิจกรรมการตลาดที่เราเริ่มต้นสร้างเพื่อเปิดเกมเชื่อมสัมพันธ์

ผูก  การมีของแลกเปลี่ยน ทั้งจับต้องได้ หรือจับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด หรือ ของใช้ อุปกรณ์  เพื่อเกิดความรู้สึกส่งต่อส่งมอบกันตัวต่อตัว ให้ลูกค้าเป็นคุณค่าและ benefit

ติด  เป็นขั้นตอนผูกแน่น โดยสร้างมิติความสัมพันธ์ในลักษณะแบบประทับใจร่วมในที่สาธารณะ  เช่น ทีมฟุตบอลไทยไปชนะเลิศทีมเอเชียท่ามกลางแฟนบอลกว่า 50,000 ในวันนั้น อย่างนี้ แฟนบอล 50,000 คนจะได้ถูกผูกติดอย่างแน่นหนาไปเรียบร้อย  (ในข้อนี้ควรสร้างให้เกิดในที่สาธาณะที่มีคนร่วมรับรู้มาก  ยิ่งเกิดความติดในแบรนด์ได้มาก) ดังนั้น การทำทำ brand participation ด้วยกิจกรรมที่ให้เห็นคุณค่าของแบรนด์ และเป็นประโยชน์ต่อเขาโดยตรง ทั้งการใช้สินค้าหรือบริการ จะเป็นเงื่อนไขที่สุดยอดที่สุด!!!!

การสร้าง relationship สำหรับ brand 

ลองเชคดูระหว่างบริษัทและลูกค้า ได้มีหัวข้อต่างๆที่เขียนไว้ และข้อไหนได้ทำไปแล้ว หรือยังไม่ได้ทำ

ลองเอาไปตรวจดู และถ้ายังขาดอยู่ ควรทำเพิ่มให้ครบ  จะทำให้การสร้าง Brand relationship และพัฒนาเป็น Brand trust มีสูงขึ้น

มุมมองของบริษัท

 1. ความเชื่อถือ/ส่งมอบสัญญา
 2. Interaction/แบรนด์สร้างมุมมอง การสื่อสาร รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรฟัง เข้าใจความเป็นส่วนตัว จริงใจ  ซื่อสัตย์มีศีลธรรม
 3. ความรัก (ความสนิทสนม) แบรนด์ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับลูกค้าและสามารถและปรับให้ตรงกับความต้องการ
 4. มีส่วนร่วม  ระดับของความผูกพันกับประสบการณ์ของสินค้า  ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก  ในเวลาที่ทำโปรโมชั่น และส่งต่อ
 5. ความรู้สึกซาบซึ้ง  ขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุน การจดจำ และการตอบโต้เพื่อแสดงออกถึงการขอบคุณ

มุมมองลูกค้า

 1. เชื่อใจ/มั่นใจในแบรนด์ที่ส่งมอบสัญญาต่อลูกค้า/ความคุ้นเคย/ลดทอนความเสี่ยง/
 2. การปฏิสัมพันธ์/ความไม่ยุ่งยาก/ความรู้สึกและประสบการณ์ของสังคมต่อการใช้แบรนด์ อยากที่จะเริ่มต้นสื่อสาร
 3. ความมุ่งมั่น/ ความเชื่อมั่น/ความซื่อสัตย์/ผูกติดกับแบรนด์/อยากสนับสนุนและแสดงออกให้เเห็นว่าอยากสนับสนุน
 4. LOVE/ความรู้สึกที่มีมากกว่าชอบ ความรู้สึกที่ต่อ Brand ในเชิงบวกมากๆ
 5. ความมีส่วนร่วม/ระดับการติดกับ Brand/รักในตัวตนของแบรนด์/บุคลิกน่าสนใจ/โดดเด่น/สัมพันธ์กับชีวิตของผู้บริโภค
 6. ความพอใจ  การประเมินผลของประสบการณ์แบรนด์สามารถเติมเต็ม  ความรู้สึกความต้องการ/ประหลาดใจ/และน่ารื่นรมย์
 7. ความตื่นเต้น/ส่งต่อพลังงานเปล่งแสง นำความเชื่อ หรือแสดงออกความเป็นผู้นำ
 8. chart-article.gif