Tags

, , , ,

904435singha-logo1

สินค้าหรือบริการของแบรนด์หลายๆแบรนด์เมื่อในถึงเวลานึง คุณค่าของตัวตนอาจลดลงหรือผู้บริโภคเริ่มไม่เห็นคุณค่า ดังนั้นการเลปี่ยนคุณค่าตัวเองหรือเปลี่ยน positioning ของแบรนด์จึงเป็นเรื่องที่ยากหากจะต้องเปลี่ยนทั้งตัวตน หรือแม้กระทั่งกลุ่มเป้าหมาย อย่างในหลายแบรนด์ของเบียร์ที่เคยครองใจคนในช่วงนึง แต่ในช่วงเวลานึงก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมแล้ว
ดังนั้น กลยุทธ์ในการทำ Sub-brand จึงเป็นทางออกของการแก้ปัญหา
เช่นในยุคนึงที่ Donna-Karan ก็สร้าง brand ที่ชื่อ DKNY เพื่อให้เข้าถึงง่ายกว่า โดยที่แบรนด์เก่านั้นไม่ถูกกระทบ หรือ อย่างแบรนด์ไทยเราเช่น สิงห์ก็ได้สร้าง เบียร์ LEO ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดวัยรุ่นมากกว่า โดยที่สิงห์เดิมนั้นก็ยังอยู่
แต่การทำ Repostioning นั้น ไม่ง่าย เพราะเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ การเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยอาจจะยังมีตัวตนบางอย่างของ parent แบรนด์เดิมยังอยู่ แต่ไม่เกี่ยวข้อง หาก brand manager ที่ยังไม่ชัดเจนในหัวทำการสื่อสารได้ไม่ดีพอ ก็จะเกิดความสับสนต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทางแก้ปัญหาของการเชื่อมโยงระหว่างของเก่าและของใหม่จะต้องมีความจำเป็นและเหตุผลที่แข็งแกร่งเสมอ

DKNY-Donna-Karan-New-York-logo-300x213.png