future-brand-value-strategy

ขออนุญาติฉายหนังซ้ำ เรื่อง Brand value

อยากจะเล่าให้ง่ายขึ้น และลำดับขั้นตอนของการทำ brand value ให้เห็นเป็นภาพ

ความหมายของแบรนด์ไม่ได้เกิดจากราคาซื้อราคาขายของสินค้า

แต่เกิดจากมูลค่าของลูกค้าที่เต็มใจจะจ่ายให้แบรนด์นั้นๆ

พูดง่ายๆ ถ้าถอดตราสินค้านั้นออก แล้วถ้าคนจ่ายต่ำลงมาก

แสดงว่า มูลค่าแบรนด์นั้น สูง

เช่น วันนี้ ลองให้เอาตราสตาร์บั๊กออกจากแก้ว เวลาไปซื้อกาแฟ

คำถามคือ จะมีคนยอมจ่ายที่ราคา ร้อยกว่าบาทอยู่หรือมั้ย

อาจจะมีหลายคนบอก ยอม

แต่ผมเชื่อเลยว่า หลายคน ไม่

การสร้าง brand value ขั้นแรก ว่ากันที่ Product

ถ้า สินค้าไม่ดี จะทำให้การสร้างแบรนด์ยากขึ้น

ดังนั้น ต้องหาให้เจอชัดๆเลย ว่า สินค้า ดีตรงไหน

อะไรคือสิ่งที่เจ๋ง และให้ประโยชน์อย่างแท้จริง

เรื่องที่สอง คือ การสร้าง สภาพแวดล้อม ให้เกิดวัฒนธรรม

ถ้าทำให้เกิด วัฒนธรรมของ แบรนด์ นั้นๆได้

เช่น ถ้าเป็นของกิน ต้องมีจานหรือแก้ว แบบพิเศษ

ต้อง อยู่ในอุณหภูมิที่ เท่านั้นเท่านี้

มีการสร้าง เรื่องราว การสร้าง สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งแหล่

ที่วัตถุดิบ คนผลิต คนที่ไปกิน ร้านที่ขาย

ทำให้เป็นเรื่องเป็นราว คอนเสป

ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ต้องใช้กระบวนการคิด

ดังนั้น การคิด เรื่องเหล่านี้ ใครที่คิดเจ๋งกว่า สร้างได้ดี ได้โดน

จึงนำซึ่งราคาที่ดีกว่า และถ้าทำได้ยาวๆและต่อเนื่อง

แบรนด์ๆนั้น ก็จะติดลม และกลายเป็น ความเชื่อ่มั่น

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมีให้ต่อแบรนด์นั้นๆ เหมือนกับที่ สตาร์บั๊กได้ทำไว้

และได้รับจากลูกค้านั่นเอง