Tags

, ,

Toyota ประกาศจะผลิตรถที่ไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปในปี 2050 ก็คืออีก ซึ่งหมายความว่า อีกประมาณ 35 ปี รถไฟฟ้าจะเป็นรถแห่งอนาคต และรถยนต์แบบใช้นำ้มันจุดระเบิดจะกลายเป็นอดีต ซึ่ง Tesla นั้นได้นำหน้าไปก่อนแล้ว แต่ว่า market share ของ tesla น้อยนิดหากเทียบกับ toyota แต่ในโลกการผลิตรถยนตร์นั้น Tesla ยังต้องทำอะไรอีกมากเพื่อให้รถนั้นกลายเป็น Mass car สำหรับทุกคนได้จริงๆ โดยเฉพาะราคาขาย และความสะดวก

และเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการสร้างฐานการตลาดกันต่อไปเพราะมีหลากหลายเรื่อง ทั้งภาษีของเครื่องยนต์เอยเพราะไม่มีการกำหนดรุ่น ไหนจะสถานีเติมแบตเตอรี่ ที่จะต้องพัฒนากันอีกต่อไปรวมถึงต้นทุนรถที่ยังถือว่าสูงอยู่มาก ถึงแม้ว่าทีมงานของ http://www.extrasunday.co.th/เองจะอยากได้แค่ไหนแต่เมืองไทย Tesla นั้น สนนราคาก็ไม่แพงครับ 6 ล้าน กว่าๆเท่านั้นเอง (อะเฮือกกก)
ลองดูรายละเอียดการสร้างรถ tesla ได้ที่