ดนตรี Bebop ที่เป็น มาตรฐานของการเล่น Jazz ที่เริ่มต้นสำหรับคนดนตรีทุกคน ดังนั้น คนเล่น Jazz ควรจะเริ่มต้นมี่สถานี bebop เสียก่อนที่จะไปต่อ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ภาษาในโลกของดนตรี Jazz

Bebop Study Jazz Licks、Transcriptions、Bebop Approach &n…

Source: Basic Bebop Licks