Tags

, , ,

100908979-generation Y.530x298

คนหลายคนที่ผมเจอ มีประสบการณ์ มีความรู้ แต่กลับไม่มีคนจ้าง
ทั้งๆที่ค่าตัวไม่ได้สูงมาก แต่มันจะมีบางอย่างที่ไม่ปรกติ
เท่าที่ผมสัมผัสและพอรวบรวมเป็นข้อๆ จะมีดังนี้

1.ถ้าอายุเยอะหน่อย มักจะเข้ากะเด็กรุ่นใหม่ยาก
2.ทัศนคติในเรื่องการคิดอะไรใหม่ๆ ไม่ดี ยึดติดสิ่งที่ตัวเองสำเร็จ
3.เรื่องเยอะ ทั้งๆที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ไม่ประนีประนอม
4.ฟังน้อยกว่าพูด ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นคนอื่น

หลายคนน่าเสียดายประสบการณ์มากๆ แต่เมื่อเจอกับความเรื่องมาก
ผมเองก็ไม่ไหว ไม่อยากจะรับ

เพราะอะไร
เพราะการเป็นคนมีประสบการณ์
บางครั้ง ในอีกมุม ก็กำลังกลายเป็นคนรุ่นเก่า
ถ้าไม่เปิดใจ ไม่เรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆ
ไม่สร้างหัวใจเด็ก ใจที่พร้อมกับทุกเรื่องที่จะเจอ
บอกเลยครับ ยุคนี้ เหนื่อยแน่นอน

เพราะ โลกมันหมุนเร็ว
เรามีเทคโนโลยี่ใหม่ๆ แอพลิเคชั่นใหม่ๆมาทุกวัน
ของที่ดีกว่า พร้อมที่จะแทนของเก่าได้ตลอด
ขนาด โปรแกรม ยังต้องอัพเดทกันเกือบจะทุกเดือน
แล้วตัวเราล่ะครับ จะไม่ปรับเปลี่ยน ปรับตามเลยหรอ

ให้โลกเก่าที่เราสำเร็จมันเป็นเพียงเรื่องเล่า
เรื่องของเมื่อวานมันก็เป็นของเมื่อวาน
ทิ้งมันลง เริ่มต้นกับเรื่องใหม่ๆ
ความกลัวเป็นธรรมชาติของการไม่รู้
ถ้าคุณไม่กลัว มันก็นิ่งเฉยเพราะคุณเคยเห็น
แล้วมันจะมีประโยชน์ใด ถ้าทำในสิ่งที่เคยผ่านมาหมดแล้ว