Tags

, , , , ,

เดี๋ยวนี้ การทำศัลยกรรมกลายเป็นเรื่องปรกติเสียแล้ว ทั้งหญิงชาย
ผู้คนรู้จัก โบท๊อกซ์ ร้อยไหม อัลเธอร่า และอื่นๆ
ความเหี่ยวย่น กลายเป็นเรื่องน่ารังเกียจ
ความเหี่ยวย่น เป็นสัญญลักษณ์ของความแก่
ความแก่คือความไม่ดี น่ารังเกียจ น่าเบื่อ

เมืองไทยทุกวันนี้ กำลังเผชิญกับปัญหาคนสูงอายุมากขึ้น มากกว่าเท่าตัวในราวๆ 20 ปีที่ผ่านมา
และในปี 2563 คาดคะเนว่าคนอายุ 60 ขึ้นไปจะมีสัดส่วนมากกว่าคนรุ่นเด็ก
เรียกว่าเป็นยุค คนแก่ครองเมือง
หมายความว่า เรารังเกียจสิ่งที่กำลังเพิ่มมากขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่ง เรารังเกียจธรรมชาติที่เป็นจริง
ทำให้การตลาดความงาม การชะลอวัย เพิ่มสูงขึ้นอยากมากในแต่ละปี
แค่เมืองไทย ตลาดโดยรวมก็มากกว่า 20,000 ล้านบาทแล้ว
การตลาดแห่งค่านิยม สวย หล่อ ดูดี
การตลาดที่อยากจะเอาชนะธรมมชาติแห่งวัยของมนุษย์

ทั้งๆที่ บนความไม่งาม คือ เรื่องราวที่ผ่านของคนคนนั้น
คือผลลัพธ์แห่งประสบการณ์ ที่ผ่านโลกที่หลากหลาย

โลกนี้จะไม่เดินต่อ ถ้าไม่มีคนที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์

เราอาจจะรังเกียจภาพลักษณ์ของการเป็นคนสูงวัย
แต่เราไม่ควรรังเกียจ ความรู้และความคิดของคนสูงวัย
เพราะสิ่งเหล่านั้น องค์ประกอบสำคัญของการเป็นมุษย์ที่อยู่บนโลกนี้
สะท้อนจากรอยเหี่ยวย่น และตีนกา

ชัชวาล ปุกหุต

o-HAPPY-OLDER-WOMAN-facebook