Tags

, , ,

You are a brand!
ในโลกนี้ที่มีประชากรมากกว่า 7,125 พันล้านคน คุณเชื่อมั้ยครับว่าไม่มีใครเหมือนกัน
ต่อให้เกิดมาเป็นฝาแฝด ก็ไม่มีทางเหมือนกัน
ธรรมชาติ ได้ออกแบบให้มนุษย์ทุกคนมีความพิเศษ
นั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้ ว่าเราคือหนึ่งเดียว
และด้วยเหตุผลนี้ล่ะครับ ทุกคนก็คือ brand
ทุกคน เป็นเพียงหนึ่งเดียวในโลก
หาจุดเด่นคุณให้เจอ
หาบุคลิกที่เป็นตัวเรา
หาสิ่งที่เราชอบ
ทำสิ่งที่เรามีความสุข
พัฒนาและต่อยอดมันด้วยความสร้างสรรค
คุณอาจจะชอบทำขนม ขับรถ ช่างไม้
ชอบพูด ชอบฟัง ชอบเล่นดนตรี ชอบถัก
ทำให้เป็นจริงเป็นจัง ทำให้พิเศษ
แล้วสื่อสารออกมา เล่าออกมา
อย่าอายที่จะแชร์
นั่นล่ะครับ จุดเริ่มต้นของการ Branding ตัวคุณ
แล้วคุณจะมีความสุข และประสบความสำเร็จ